logo

Specialista na správu budov

Nabízíme služby potřebné k plynulému provozu budov, zaměřujeme se na technickou správu a údržbu zařízení převážně administrativních, průmyslových, polyfunkčních, obchodních, ubytovacích a skladových objektů. Zaměstnanci a technici mají ke své práci všechno potřebné vybavení a kvalitní měřící přístroje. Našim cílem je jistota pro vlastníky nemovitostí, že je jejich dům v těch nejlepších rukách.

16 roků
zkušeností
22 nadšených
zaměstnanců
50 spravovaných
nemovitostí

Kompletní technická správa budov

Motto jistota pro Váš dům vyjadřuje letité zkušenosti a důkladné znalosti (know - how) pracovníků společnosti ZUCKERSTEIN®, v oblasti komplexní technické správy budov. To vše samozřejmě v souladu s platnými zákony, normami, předpisy, návody na obsluhu technických zařízení daných jejich výrobci (v intencích standardu spol. ZUCKERSTEIN).

Obsluha, údržba a oprav technického zařízení budovy Obsluha, údržba a opravy technického zařízení budovy

Zajištění provozu kotelny (vytápění) o výtahů o klimatizace včetně ovládání MaR o vodoinstalace o kanalizace včetně čistírny odpadních vod o plynovodu o silnoproudých rozvodů o provozu náhradního zdrojeo slaboproudých rozvodů včetně požární a. zabezpečovací signalizace o sdělovacích zařízení.

Zjistit více

Domovnické služby Domovnické služby

Styk s nájemníky objektu v záležitostech týkajících se provozu objektu a užívání jejich prostor zajištění doplňkových služeb potřebných pro činnost majitele či nájemníků objektu o klíčové hospodářství o kontrolní pochůzková činnost péče o požární bezpečnost objektu o ekologická likvidace odpadů dle vyhlášky.

Zjistit více

Řízení energetického provozu budov Řízení energetického provozu budov

Kontrola odběru energií o hledání možností úspor sjednávání diagramů a smluv na odběr energií o kontrolní činnost atd.

Zjistit více

Komplexní obchodní správa Komplexní obchodní správa

Styk s nájemníky v záležitostech účetnictví k provozu objektu o podklady pro investiční činnost jednání se státními orgány.

Zjistit více

Úklid budovy Úklid budovy

Úklid společných prostor v objektu - úklid kanceláří - úklid venkovních prostor a garáží - péče o zeleň - doplňování hygienických prostředků - denní úklidový servis - úklid manažerských bytů.

Zjistit více

Ostraha objektu a recepční služby Ostraha objektu a recepční služby

Fyzická ostraha objektu - informační servis pro návštěvníky objektu - cizojazyčná recepční služba - dohled nad provozem společných prostor v objektu.

Zjistit více

Zpracování závazné provozní dokumentace objektu Zpracování závazné provozní dokumentace objektu

Jasné definování zodpovědnosti za provoz objektu - zpracování dokumentace stanovené předpisy a zákony - vytvoření předpokladu pro řádné a bezpečné provozování zařízení v objektu - vyvarování se zbytečných postihů ze strany HASIČU a INSPEKTORÁTU BEZPEČNOSTI PRÁCE a dalších státních orgánů - atd.

Zjistit více

Naše reference

Současně spravujeme přes 50 nemovitostí různých typů užití, přesahující výměry 200 tisíc m2. Jsme pro Vás partnerem, který převezme odpovědnost za všechny služby ve Vašem objektu, v tomto oboru máme dlouholeté zkušenosti. Díky konkurenčnímu prostředí musíme neustále inovovat naše know-how v oblastí správy budov a stále zvyšovat kvalifikovanost našich zaměstnanců. Nabídneme Vám komplexní služby v oboru správy budov. Naši profesiálnost potvrzuje i držení certifikátu v rámci systému kvality ISO, který jí byl vystaven jako jedné z prvních společností v ČR zaobírající se správou nemovitostí (certifikována od roku 2003). Společnost absolvovala certifikaci podle nové normy ČSN EN 9001:2015.


ZUCKERSTEIN®, spol. s r.o.

Adresa Bělohorská 71/245
169 00 - Praha 6

Telefon Kancelář: +420 220 513 275
Havarijní služba: +420 602 696 000

E-mail Sekretariát: office@zuckerstein.cz
Účetní: ucetni@zuckerstein.cz

IČO IČO: 26473721
Datová schránka: y47ddeh

GPS GPS: 50°5'0.6"N,14°22'13.05"E

Napište nám!

Jste-li naším klientem, vyplňte prosím všechny údaje, abychom Vás mohli identifikovat a následně řešit váš dotaz.

Vážení klienti,
Vážení majitelé bytových a nebytových jednotek,

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, umožňuje zpracovávat osobní údaje subjektu údajů bez jeho souhlasu mimo jiné, pokud provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti,(účetnictví a agenda SVJ) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví, že účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat mimo jiné obsah účetního případu a jeho účastníky.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a jeho prováděcími předpisy.

 

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

 

Připomínáme, že Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ukládá tomu, kdo nabyl jednotku do vlastnictví, aby oznámil tuto skutečnost včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu, tzn. společenství vlastníků jednotek či správce tam, kde dosud takové společenství nevzniklo, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem.

 

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

 

Tomáš Voborský
ředitel společnosti